01.03.2022

Od początku marca we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach realizujemy projekt „Anioły z rodziną”, którego celem jest wsparcie rodzin naszych podopiecznych zagrożonych marginalizacją z dzielnicy Załęże w Katowicach. Rodzin, które przeżywają trudności związane z okresem izolacji w czasie pandemii, wymagając pomocy i szybkiej interwencji.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki środkom w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

Najważniejszym działaniem projektu jest bezpośrednia praca asystentów wspierania rodzin z całymi rodzinami, wsparcie psychologiczne, utworzenie grupy wsparcia oraz integracja rodzin. Efektem realizowanego projektu będzie utworzenie wspólnie z uczestnikami informatora zawierającego najważniejsze informacje dotyczące problemów pojawiających się w okresie izolacji, jak sobie z nimi radzić oraz gdzie szukać wsparcia. Więcej o projekcie piszemy tutaj.