01.03.2023

Od marca 2023 r. Dom Aniołów Stróżów realizuje projekt „Anielska Akademia Młodych”. Darowiznę na rzecz realizacji projektu przekazała firma C&A oraz Fundacja COFRA.

Projekt ma na celu umożliwienie młodym osobom rozwijania swoich zainteresowań i pasji, zdobywania nowych kompetencji i umiejętności oraz poszukiwania ścieżek rozwoju. Skierowany jest do młodzieży z Katowic i Chorzowa w wieku od 15 do 24 lat.

Uczestnicy i uczestniczki projektu będą mogli skorzystać m.in. z:

 • Poradnictwa prawnego, zawodowego czy psychologicznego,
 • Udziału w szkoleniach i kursach,
 • Banku Warsztatów, czyli rozwojowych warsztatów i spotkań tematycznych,
 • Specjalistycznych wizyt lekarskich,
 • Anielskiej Akademii Rozwoju Talentów, w tym z zajęć z języka angielskiego, czy nowoczesnych technologii,
 • Udziału w wyjściach i wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych,
 • Działaniach z obszaru edukacji ekologicznej,
 • Udziału w wycieczkach,
 • Programu wolontariackiego oraz aktywności „Młodzi dla społeczności”.

Since March 2023, the Association of the Guardian Angels House has been implementing the „Angels’ Youth Academy” project, which was made possible through a donation from C&A and the COFRA Foundation. The project is specifically designed for young people aged 15-24 from Katowice and Chorzów.

The project aims to empower young people to develop their interests and passions, acquire new competencies and skills, and explore paths for personal growth.

Participants in the project will have access to:

 • Legal, employment, or psychological counseling,
 • Participation in training sessions and courses,
 • Bank of Workshops, consisting of development workshops and themed meetings,
 • Specialized medical visits,
 • Angel’s Talent Academy, offering English language classes, modern technology workshops, and self-development activities tailored to individual needs,
 • Involvement in cultural and sporting events,
 • Environmental education in the ecological garden,
 • Participation in trips,
 • Volunteer programs and the „Youth for the Community” initiative.

Aktualności

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice
tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: mciesla@anioly24.pl