24.03.2024

Najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca.

– Nikolaus Lenau

Nadejście wiosny w Domu Aniołów Stróżów jest jak magiczny czas obfitujący w nowe możliwości, siłę do przezwyciężania trudności i nadzieję na lepsze jutro dla naszych podopiecznych. Dzieci są jak rozwijające się pąki kwiatów w Anielskim Ogrodzie Klimatycznym, gotowe z pomocą pedagogów rozwinąć swoje skrzydła i wzbić się wysoko. Codzienna opieka i wsparcie dla ponad 600 podopiecznych nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu ludzi o dobrych sercach, gotowych przekazać Aniołom swój 1,5% podatku albo darowiznę.

Drzwi Domu Aniołów Stróżów są otwarte o każdej porze roku, 24 godziny na dobę dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia:

  • Prowadzimy nieodpłatnie 8 świetlic, terapeutycznych klubów malucha i klubów rozwoju dzieci i młodzieży, a także programy uliczne i Centrum Wspierania Rodzin naszych podopiecznych,
  • Spotkać można nas w pogórniczych i pohutniczych dzielnicach biedy i wykluczenia: w Katowicach – Załężu, Chorzowie – Batorym oraz Sosnowcu – Juliuszu,
  • Codziennie w świetlicach i klubach stałą i kompleksową pomocą obejmujemy ok. 130 dzieci w wieku od 2,5 do 19 lat, a w programach ulicznych docieramy z ofertą nieodpłatnych zajęć i opieki do ok. 600 dzieci rocznie. Centrum Wspierania Rodzin wspomaga ponad 100 rodzin.

Przekazując 1,5% podatku na Dom Aniołów Stróżów, pomagasz najmłodszym mieszkańcom naszego regionu – bo każde dziecko zasługuje na szczęśliwe dzieciństwo! Wpis KRS 0000009221 w swoim rozliczeniu PIT.