Przekaż Twój 1,5%

KRS: 0000009221

Przekaż 1,5% podatku

KRS: 0000009221

Rozlicz Twój PIT z Aniołami

Rozlicz PIT online

Rozlicz PIT na stronie
Ministerstwa Finansów

Jeśli rozliczasz się w inny sposób, wybierz jedną z opcji:

Zostań jeszcze

600 dzieci czeka na Twoją pomoc

Każdego dnia setki dzieci ze Śląska i Zagłębia mierzą się z trudami życia w wykluczonym społecznie środowisku. Bieda, skrajna samotność i odrzucenie coraz częściej prowadzi dzieci do najgorszego…

Narażone na złe wzorce i dotknięte wieloma trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, szukają kogoś, kto zauważy ich problemy. Potrzebują codziennej opieki, rozmowy, psychologicznego wsparcia. Czekają na ciepły posiłek, kąpiel pod prysznicem, nowe buty.

Tylko przewidywalność, stałość, pewne ramy dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Przekaż Twój 1,5% podatku dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów i daj im szansę na szczęśliwe dzieciństwo.

Przekaż 1,5% podatku na potrzebujące dzieci

KRS 0000009221

Pomóż pokonać biedę i samotność

W domu Julki często brakuje pieniędzy i jedyny ciepły posiłek może zjeść w Domu Aniołów Stróżów.

Staś ma 5 lat i już musiał dorosnąć, by radzić sobie z chorobą braciszka i pomóc zmęczonej mamie.

Kasia się okalecza, bo ze względu na trudną sytuację w domu jest szykanowana przez koleżanki i kolegów.

Dlaczego Twoja pomoc jest ważna?

Sytuacja dzieci w Polsce dramatycznie się pogarsza. W 2023 roku liczba samobójstw wśród najmłodszych wzrosła aż o 150% względem roku poprzedniego, stanowiąc prawie 1/3 wszystkich takich zdarzeń w naszym kraju! Hejt i brak akceptacji, wyśmiewanie przez rówieśników i spowodowana rosnącymi kosztami życia bieda nawet w rodzinach dotychczas sobie radzących, sprawiają, że coraz więcej dzieci decyduje się na ten ostateczny krok… Nie wiedzą, a często nawet nie mają do kogo zwrócić się o pomoc, pozostając w swoich trudnościach zagubione i osamotnione.

Docieranie do dzieci z pomocą jest misją Domu Aniołów Stróżów od 30 lat. Obecnie Dom Aniołów Stróżów to 8 specjalistycznych, terapeutycznych placówek wsparcia dziennego w 3 miastach biednych, poprzemysłowych dzielnicach Śląska i Zagłębia oraz ciągła diagnoza społeczna i docieranie do kolejnych dzieci potrzebujących pomocy w formie dyżurów ulicznych na podwórkach i boiskach. Co roku pod bezpieczne skrzydła Aniołów trafia ponad 600 dzieci i 100 ich rodzin. Każdy przekazany 1,5% podatku to realna pomoc dla dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Twoje 1,5% zapewni potrzebującym dzieciom:


Najczęściej zadawane pytania dotyczące 1,5% podatku

Jaki jest numer KRS Domu Aniołów Stróżów?

0000009221

Jaki jest termin rozliczenia podatku i przekazania 1,5% podatku?

Do 30 kwietnia 2024 roku

Czy mogę jednocześnie odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę i przekazać 1,5% podatku?

Tak, można. Darowizna jest osobnym sposobem wsparcia organizacji. PIT-39

W tym roku otrzymam zwrot nadpłaconego podatku. Czy nie stracę, przekazując 1,5%?

Nie. Przekazanie 1,5% podatku nie wpłynie na wysokość zwrotu.

Kto może przekazać 1,5% podatku?

1,5% podatku mogą przekazać osoby fizyczne będące:

 • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37);
 • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonalnych (PIT-28)
 • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36)
 • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L)
 • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38)
 • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39)

Emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A, również mogą wesprzeć Dom Aniołów Stróżów – PIT-OP, dzięki któremu emeryci i renciści mogą wskazywać OPP bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT, funkcjonuje tak samo jak w ubiegłych latach. Oznacza to, że osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie jak i złożyć tradycyjnie (w formie papierowej – wysyłka np. pocztą). Czas na przekazanie PIT-OP do urzędu skarbowego mija 30 kwietnia. Pobierz druk.

Ważne! Możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP nie mają osoby, których podatek należny jest równy 0, czyli ulgi są tak duże, że znoszą cały podatek należny.

Jak bez komputera mogę sprawdzić/skorygować deklarację?

Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi Pitax.pl bądź Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w Internecie. Możesz także – podobnie jak w poprzednich latach – złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które sporządzisz samodzielnie i wskażesz w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.

Czy zgodę na przekazanie OPP informacji o 1,5% podatku zaznaczam co roku podczas wypełniania 1,5% w PIT

Jeżeli już w poprzednich latach zaznaczyłeś(aś) zgodę, będzie ona zaznaczona automatycznie w rozliczeniu za rok bieżący.

Czy kwota 1,5% podatku z ubiegłego roku będzie przepisana do zeznania za rok bieżący?

Nie, kwota 1,5% podatku jest wyliczana na podstawie bieżącego rozliczenia.

Jak przekazać 1,5% podatku?

PIT-37:

Rozliczam się online:

 • Zaloguj się do platformy online korzystając z usługi Twój e-PIT bądź bezpiecznego programu PITAX.pl
 • Wypełnij formularz PIT-37, a następnie przejdź do sekcji „Przekaż 1,5% podatku na”
 • Wybierz organizację: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW
 • Wpisz nr KRS 0000009221
 • Jeśli chcesz, możesz podać cel szczegółowy, lecz nie jest to wymagane
 • Kwota 1,5% podatku do przekazania OPP zostanie automatycznie uzupełniona
 • Zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie informacji o przekazanym 1,5% podatku dla OPP
 • Zatwierdź formularz

Rozliczam się w formie papierowej:

 • Wypełnij formularz papierowy PIT-37, a następnie przejdź do sekcji „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”
 • W „Numer KRS” wpisz numer KRS Domu Aniołów Stróżów: 0000009221
 • W pozycji „Kwota” wpisz kwotę, jaką chcesz przekazać na rzecz Domu Aniołów Stróżów. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • Jeśli chcesz, możesz podać cel szczegółowy, lecz nie jest to wymagane
 • Zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie informacji o przekazanym 1,5% podatku dla OPP
 • Gotowe zaznanie przekaż do Twojego Urzędu Skarbowego

PIT-36(L):

Rozliczam się online:

 • Zaloguj się do platformy online korzystając z usługi Twój e-PIT bądź bezpiecznego programu PITAX.pl
 • Wypełnij formularz PIT-36(L), a następnie przejdź do sekcji „Przekaż 1,5% podatku na”
 • Wybierz organizację: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW
 • Wpisz nr KRS 0000009221
 • Jeśli chcesz, możesz podać cel szczegółowy, lecz nie jest to wymagane
 • Kwota 1,5% podatku do przekazania OPP zostanie automatycznie uzupełniona
 • Zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie informacji o przekazanym 1,5% podatku dla OPP
 • Zatwierdź formularz


Rozliczam się w formie papierowej:

 • Wypełnij formularz papierowy PIT-36(L) i oblicz wysokość należnego podatku
 • Następnie przejdź do sekcji „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”
 • W „Numer KRS” wpisz numer KRS Domu Aniołów Stróżów: 0000009221
 • W pozycji „Kwota” wpisz kwotę, jaką chcesz przekazać na rzecz Domu Aniołów Stróżów. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • Jeśli chcesz, możesz podać cel szczegółowy, lecz nie jest to wymagane
 • Zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie informacji o przekazanym 1,5% podatku dla OPP
 • Gotowe zaznanie przekaż do Twojego Urzędu Skarbowego

PIT-28:

Rozliczam się online:

 • Zaloguj się do platformy online korzystając z usługi e-PIT bądź bezpiecznego programu PITAX.pl
 • Wypełnij formularz PIT-28, a następnie przejdź do sekcji „Przekaż 1,5% podatku na”
 • Wpisz numer KRS Domu Aniołów Stróżów: 0000009221 oraz wpisz kwotę, jaką chcesz przekazać
 • Zatwierdź formularz

Rozliczam się w formie papierowej:

 • Wypełnij formularz PIT-28, a następnie przejdź do sekcji „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”
 • W „Numer KRS” wpisz numer KRS Domu Aniołów Stróżów: 0000009221
 • W pozycji „Kwota” wpisz kwotę, jaką chcesz przekazać na rzecz Domu Aniołów Stróżów. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • Jeśli chcesz, możesz podać cel szczegółowy, lecz nie jest to wymagane
 • Zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie informacji o przekazanym 1,5% podatku dla OPP
 • Gotowe zaznanie przekaż do Twojego Urzędu Skarbowego

PIT-OP:

 • Wypełnij formularz PIT-OP, a następnie przejdź do sekcji „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”
 • W „Numer KRS” wpisz numer KRS Domu Aniołów Stróżów: 0000009221
 • Jeśli chcesz, możesz podać cel szczegółowy, lecz nie jest to wymagane
 • Zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie informacji o przekazanym 1,5% podatku dla OPP
 • Odeślij wypełniony i podpisany formularz PIT-OP do Urzędu Skarbowego, który odpowiada za Twoje miejsce zamieszkania

Kontakt

Chcesz więcej wiedzieć, jak możesz pomóc?
fundraiser@anioly24.pl

Kontakt dla mediów:
Karolina Skórka,
tel.: 506 063 098
e-mail: kskorka@anioly24.pl

KRS 0000009221