01.05.2021

Dom Aniołów Stróżów w okresie 1 maja do 30 listopada 2021 roku realizuje projekt pomocy psychospołecznej „Pomaganie przez wspomaganie” w ramach programu Pajacyk, w całości finansowany ze środków Polskiej Akcji Humanitarnej.

Projekt skierowany jest do podopiecznych Placówek Domu Aniołów Stróżów oraz ich rodzin. Jego założenia są odpowiedzą na zdiagnozowane specyficzne trudności natury psychologicznej – zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość i nadruchliwość psychoruchowa, brak kompetencji do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, agresja słowna i fizyczna, próby ze środkami odurzającymi, zaniedbywanie obowiązków szkolnych, próby z alkoholem i środkami odurzającymi, zaburzenia natury psychologicznej: lękowe, depresja, zaburzenia zachowania.

Nasi podopieczni pochodzą ze środowisk zmagających się z problemami socjalnymi, zdrowotnymi, trudnościami w prawidłowym wypełnianiu swojej roli opiekuńczej i wychowawczej, co dodatkowo spotęgowała izolacja społeczna. Działania realizowane w projekcie mają na celu zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej i poprawę funkcjonowania naszych podopiecznych w sferach społecznej, emocjonalnej oraz psychologicznej, a także wzmocnienie procesu indywidualnego podejścia do każdego z nich.

Działania realizowane w projekcie:

Działanie 1. WSPARCIE PSYCHOLOGA

 • Indywidualne spotkania z psychologiem służące diagnozie oraz udzieleniu profesjonalnego wsparcia dla 20 podopiecznych,
 • Zajęcia grupowe psychoprofilaktyczne realizowane w 5 blokach tematycznych:
  • „Poradzę sobie”,
  • „Bezpieczny Cyberświat”,
  • „Razem możemy więcej”,
  • „Nastoletnia Depresja”,
  • „Świat mnie inspiruje”,
 • Warsztaty i spotkania edukacyjne dla rodziców.

 

Działanie 2. PORADY, BADANIA, WIZYTY I KONSULTACJE LEKARSKIE W CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII IN CORPORE

Na konsultacje i dodatkowe zajęcia trafiać będą uczestnicy projektu, którzy wymagać będą jeszcze dokładniejszego zdiagnozowania i dodatkowego wsparcia ze strony profesjonalistów. W razie konieczności planowane są badania neurologiczne, testy MOXO, badania psychiatryczne. Natomiast po odpowiednim zdiagnozowaniu wdrożona zostanie odpowiednia terapia tj. biofeedbac, tomatis.

 

Działanie 3: WSPARCIE SPECJALISTY PRACY Z RODZINAMI

Wsparciem zostaną objęci rodzice podopiecznych Domu Aniołów Stróżów uczestniczących w Projekcie, którzy dzięki regularnym spotkaniom ze specjalistą, udzielanym konsultacjom wychowawczym będą w stanie zrozumieć oraz wesprzeć swoje dziecko w zmianie.

 

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2021/07/Polska-Akcja-Humanitarna-PAH-logo.png
https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2019/08/pajacyk_logo_2.jpg

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl