30.11.2021

To był bardzo ważny projekt dla naszych podopiecznych i ich rodziców. Dzięki wsparciu programu Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej dzieci i dorośli skorzystali z terapii – z zajęć indywidualnych i grupowych. Działania finansowane w ramach programu Pajacyk obejmowały pomoc psychologiczną dla dzieci – podopiecznych naszego stowarzyszenia i dorosłych.

Dodatkowe wsparcie było szczególnie potrzebne podczas nauki zdalnej. Brak osobistego kontaktu z nauczycielem i rówieśnikami, nowy rytm dnia – to wszystko sprawiło, że dzieci potrzebowały szczególnej pomocy. Potwierdzają to także liczby – w projekcie wzięło udział więcej osób, niż początkowo zakładaliśmy. Terapia była dla dzieci bardzo cennym wparciem. Pozwoliła im m.in. oswoić się z własnymi emocjami i nauczyła nowych metod radzenia sobie z problemami.

120 godzin terapii indywidualnej, 40 godzin terapii grupowej i 47 uczestników – to liczbowe podsumowanie projektu „Pomaganie przez Wspieranie”.

Od 1 maja do 30 listopada 2021 uczestnicy brali udział w:

  • Indywidualnych spotkań z psychologiem służących diagnozie oraz udzieleniu profesjonalnego wsparcia dla podopiecznych Stowarzyszenia,
  • Zajęciach grupowych psychoprofilaktycznych w pięciu blokach tematycznych dla dzieci,
  • Spotkaniach indywidualnych o charakterze konsultacyjno – wychowawczym z rodzicami.

W ramach projektu uczestnicy korzystali także ze wsparcia specjalisty pracy z rodzinami w formie:

  • Indywidualnych spotkań ze specjalistą ds. rodzin– rodziców podopiecznych Stowarzyszenia,
  • Warsztatów, spotkań edukacyjne dla rodziców.

Dodatkowo „Pomaganie przez Wspieranie” obejmowało także porady, badania, wizyty i konsultacje lekarskie w Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE w Katowicach. Z tego wsparcia skorzystało 6 najbardziej potrzebujących uczestników, którzy odbyli 80 godzin spotkań ze specjalistą ds. rodziny.