01.01.2024

Docieranie do potrzebujących pomocy dzieci i młodzieży na podwórkach, ulicach, boiskach – tak 30 lat temu rozpoczęła się działalność Domu Aniołów Stróżów. Dziś praca podwórkowa obejmuje szereg różnorodnych działań mających na celu uczenie podopiecznych, jak bezpiecznie i konstruktywnie spędzać swój wolny czas. Pedagodzy uliczni i wolontariusze codziennie prowadzą na ulicach, podwórkach, boiskach i placach Katowic – Załęża dyżury uliczne, zajęcia, warsztaty i animacje.

Z radością przekazujemy, że dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Miasta Katowice, możemy kontynuować naszą misję w Katowicach, gdzie jesteśmy od samego początku istnienia organizacji.

Celem projektu „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Katowice – Załęże”, realizowany od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku jest opieka nad dziećmi i młodzieżą pochodzącą z rodzin, które borykają się z trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuńczo–wychowawczych. Placówka skupia się na rozwoju dzieci i młodzieży z tych rodzin oraz eliminowaniu zdiagnozowanych deficytów. Miejscem działania jest Załęże, jedna z najtrudniejszych dzielnic Katowic, charakteryzująca się problemami ekonomiczno–społecznymi mieszkańców.

Działania prowadzone w ramach projektu:

Działania specjalistyczne

To specjalistyczny program środowiskowy skierowany do uczestników projektu:

 • Nabór uczestników placówki,
 • Dyżury uliczne,
 • Zajęcia animacyjne,
 • Cykliczne zajęcia profilaktyczne,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne,
 • Zajęcia edukacyjne,
 • Kontakty z lokalnym systemem wsparcia oraz otoczeniem dziecka (rodzice, opiekunowie, kuratorzy, szkoła itp.),
 • Socjoterapeutyczno – profilaktyczny program Anielskie Lato.

Pozostałe działania

Poza codziennymi zajęciami i opieką w ramach specjalistycznego programu środowiskowego oraz zajęć szlifujących talenty dzieci, projekt pozwala także na prowadzenie:

 • Programu edukacyjnego „Gryfno Rajza”,
 • Wolontariatu w placówce,
 • Programu socjoterapeutycznego „Bank warsztatów” z ciekawymi osobami,
 • Programu Talentownia, czyli zajęć mających na celu poszukiwanie zainteresowań, mocnych stron oraz pasji podopiecznych,
 • oraz organizację mini pikników.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2021/06/Katowice-Logo-pion-kolor.jpg

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl