01.01.2024

Dzięki wsparciu otrzymanemu z Miasta Katowice możemy kontynuować naszą misję na katowickim dworcu kolejowym oraz podwórkach, ulicach, boiskach Załęża – wszędzie tam, gdzie jako Dom Aniołów Stróżów zaczynaliśmy docierać do dzieci, młodzieży i dorosłych pilnie potrzebujących pomocy.

Aniołowi pedagodzy po dziś dzień każdego dnia wychodzą na ulice, by zapewniać codzienną opiekę podopiecznym Domu Aniołów Stróżów w ramach placówek podwórkowych, a jednocześnie móc na bieżąco diagnozować zagrożone wykluczeniem społecznym społeczności i obejmować wsparciem kolejne dzieci potrzebujące pomocy, a które często same się po nią nie zgłoszą.

Projekt „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Katowice – Załęże”, realizowany od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku pozwala pokazać dzieciom, jak w sposób konstruktywny i bezpieczny spędzać wolny czas. Pedagodzy uliczni i wolontariusze codziennie prowadzą na ulicach, podwórkach, boiskach i placach Katowic – Załęża dyżury uliczne, zajęcia, warsztaty i animacje.

W ramach projektu możemy m.in. prowadzić codzienne dyżury uliczne i zajęcia animacyjne, rozwijać zainteresowania i pasje dzieci, prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne czy edukacyjne. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.