01.01.2023

Docieranie do potrzebujących pomocy dzieci i młodzieży na podwórkach, ulicach, boiskach – tak prawie 30 lat temu rozpoczęła się działalność Domu Aniołów Stróżów. Dziś praca podwórkowa oznacza szereg działań, które uczą naszych podopiecznych, jak w sposób konstruktywny i bezpieczny spędzać wolny czas. Pedagodzy uliczni i wolontariusze codziennie prowadzą na ulicach, podwórkach, boiskach i placach Katowic – Załęża dyżury uliczne, zajęcia, warsztaty i animacje.

Z radością przekazujemy, że dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Miasta Katowice, możemy kontynuować naszą misję w Katowicach, gdzie pomagamy dzieciom już ponad 20 lat!

Projekt „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Katowice – Załęże”, realizowany od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 roku, pozwoli nam nadal docierać ze wsparciem do dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami, a także ich rodzin. To rodziny mające trudności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, często niepełne lub rozbite, dotknięte uzależnieniami i problemami finansowymi.

Działania prowadzone w ramach projektu:

Działanie 1

To specjalistyczny program środowiskowy skierowany do uczestników projektu:

 • Nabór uczestników placówki,
 • Dyżury uliczne,
 • Zajęcia animacyjne,
 • Cykliczne zajęcia profilaktyczne,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne,
 • Zajęcia edukacyjne,
 • Kontakty z lokalnym systemem wsparcia oraz otoczeniem dziecka (rodzice, opiekunowie, kuratorzy, szkoła itp.),
 • Socjoterapeutyczno – profilaktyczny program Anielskie Lato.

Działanie 2

Jest to program profilaktyczny Anielska Akademia Talentów, w ramach którego możemy wspierać dzieci w rozwoju ich zainteresowań i pasji. Dzięki wsparciu Miasta Katowice prowadzimy warsztaty:

 • Piłki nożnej,
 • Futbolu amerykańskiego.

Pozostałe działania

Poza codziennymi zajęciami i opieką w ramach specjalistycznego programu środowiskowego oraz zajęć szlifujących talenty dzieci, projekt pozwala także na prowadzenie:

 • Programu edukacyjnego „Gryfno Rajza”,
 • Wolontariatu w placówce,
 • Programu socjoterapeutycznego „Bank warsztatów” z ciekawymi osobami,
 • Organizacji mini pikników.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2021/06/Katowice-Logo-pion-kolor.jpg

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl