01.01.2021

Dzięki wsparciu otrzymanemu z Miasta Katowice możemy kontynuować naszą misję na podwórkach, ulicach, boiskach Załęża – miejsca, w którym Dom Aniołów Stróżów działa już ponad 20 lat!

Każdego dnia nasi pedagodzy wychodzą na ulice, by docierać do dzieci z trudnych środowisk potrzebujących pomocy, a które często same się po nią nie zgłoszą. Projekt „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Katowice – Załęże pozwala pokazać dzieciom, jak w sposób konstruktywny i bezpieczny spędzać wolny czas. Pedagodzy uliczni i wolontariusze codziennie prowadzą na ulicach, podwórkach, boiskach i placach Katowic – Załęża dyżury uliczne, zajęcia, warsztaty i animacje.

W ramach projektu możemy m.in. prowadzić codzienne dyżury uliczne i zajęcia animacyjne, rozwijać zainteresowania i pasje dzieci, prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne czy edukacyjne. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.