04.01.2021

Dom Aniołów Stróżów w okresie od 4 stycznia do 31 grudnia 2021 roku prowadzi projekt „Dbam o siebie i innych – aktywnie, zdrowo i bezpiecznie spędzam czas” w Domu Aniołów Stróżów Sosnowcu – Placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z elementami pracy ulicznej. Realizacja programu możliwa jest dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Miasta Sosnowiec.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane są do dzieci i młodzieży pochodzących z zagrożonych wykluczeniem społecznym środowisk w Sosnowcu – Juliuszu, często z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, wielodzietnych, z występującym problemem uzależnienia od alkoholu. Nasi podopieczni mają problemy w nauce, stwarzają problemy wychowawcze. Dzięki wsparciu Miasta Sosnowiec codzienną opieką w Domu Aniołów Stróżów w Sosnowcu obejmiemy 30 dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia, a także ich rodziny.

W ramach projektu będziemy realizować następujące zajęcia:

 • Ferie z Aniołami 2021,
 • Anielskie Lato 2021,
 • Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne: FIT Kawiarenka, Anielska Kuchnia ZERO WASTE, Health & Beauty
 • Zajęcia ruchowe, rekreacyjno-sportowe: DanceMANIA w ramach programu Akademia Talentów, Sport to zdrowie,
 • Akademia talentów,
 • Elementy pracy ulicznej: Dyżury uliczne,
 • Elementy pracy ulicznej: Zajęcia animacyjne,
 • Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym,
 • Pomoc socjalna (m.in. podwieczorki),
 • Pomoc w nauce w formie pomocy w nauce – codziennych „odrabianek”, indywidualnych korepetycji,
 • Współpraca z otoczeniem wychowanków (rodzicami, społecznością lokalną i lokalnym systemem wsparcia),
 • Spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców/opiekunów podopiecznych.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2021/07/Miasto-Sosnowiec-logo.png

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl