04.01.2021

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

– Janusz Korczak

Dzięki wsparciu otrzymanemu z Miasta Sosnowiec możemy nieprzerwanie i każdego dnia nieść pomoc 30 potrzebującym dzieciom w naszej Placówce w Sosnowcu – Juliuszu!

Projekt „Dbam o siebie i innych – aktywnie, zdrowo i bezpiecznie spędzam czas” skierowany jest do dzieci i młodzieży pochodzących z zagrożonych wykluczeniem społecznym środowisk oraz ich rodzin. W ramach projektu będziemy prowadzić m.in. zajęcia animacyjne i edukacyjne, dyżury uliczne, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, zajęcia sportowe.

Więcej o projekcie prowadzonym w naszej Placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z elementami pracy ulicznej w Sosnowcu można przeczytać tutaj.