01.01.2023

Od 01.01.2023r. Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów, rozpoczęło realizację projektu Anielska Akademia Przedszkolaka, w ramach Partnerstwa z Fundacją PZU.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do dzieci w wieku przedszkolnym – podopiecznych Stowarzyszenia. Jest on odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby najmłodszych członków społeczności lokalnej Katowic – Załęża, jak i ich opiekunów. Łączy aspekty pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia, w tym ochronę zdrowia psychicznego dzieci. Prowadzone będą działania z zakresu pracy socjalnej, w tym pomoc rozumiana jako wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci oraz kompensacja polegająca na wyrównywaniu braków środowiskowych.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku, prowadzone będą:

  • Indywidualne spotkania z psychologiem,
  • Zajęcia grupowe psychoprofilaktyczne,
  • Edukacja zdrowotna,
  • Terapia logopedyczna,
  • Muzykoterapia.

Uzyskane wsparcie finansowe pozwala Stowarzyszeniu poszerzyć swoje podstawowe działania dla dzieci i jeszcze mocniej pomagać najbardziej potrzebującym.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2023/01/logosy-01-02.png

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl