01.04.2024

Dom Aniołów Stróżów w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2024 roku realizuje projekt „Anielska Akademia Przedszkolaka”, finansowany z darowizny Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.

To odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby najmłodszych członków społeczności lokalnej Katowic – Załęża, oraz ich rodziców i opiekunów. Projekt jest skierowany bezpośrednio do dzieci w wieku przedszkolnym – najmłodszych podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Łączy aspekty pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia, w tym ochronę zdrowia psychicznego dzieci oraz pomoc rozumiana jako wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i kompensacji polegającej na wyrównywaniu braków środowiskowych.

W ramach projektu będziemy realizować następujące dostosowane do wieku i możliwości dzieci formy wsparcia:

  • Zajęcia specjalistyczne wspierające rozwój dzieci, tj. logopedia, muzykoterapia, dogoterapia,
  • Terapia grupowa w formie zabaw,
  • Zajęcia edukacyjne,
  • Trening umiejętności społecznych.

Wsparcie na wielu poziomach to forma, która pozwoli całościowo wesprzeć rodziny i osoby dorosłe w różnych obszarach życia, a także dostosować wsparcie do ich indywidualnych potrzeb. Formy i metody realizacji działań będą zależne od aktualnej sytuacji życiowej uczestników.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2021/08/logo_Obszar-roboczy-1.png

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl