01.04.2024

W kwietniu 2024r. rozpoczął się projekt „Anielska Akademia Przedszkolaka” dzięki darowiźnie otrzymanej z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Jest to odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby najmłodszych Aniołków – dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów. Łączy aspekty pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia, w tym ochronę zdrowia psychicznego dzieci oraz pomoc rozumiana jako wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i kompensacji polegającej na wyrównywaniu braków środowiskowych.

W ramach projektu będziemy prowadzić dostosowane do wieku i możliwości dzieci formy wsparcia takie jak terapia logopedyczna i inne zajęcia wspierające rozwój dzieci, terapia grupowa, zajęcia edukacyjne czy trening umiejętności społecznych.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.