29.12.2023

17 grudnia 2023 zakończyliśmy realizację zadania publicznego „KLUB ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY” w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”.

W projekcie wzięło udział łącznie 16 podopiecznych. Klub zapewnił pomoc i wsparcie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom w szczególności poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, rozmów indywidualnych oraz pomocy psychologicznej.

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące zadania:

  • Profilaktyczne warsztaty „Kreuj swoją pozytywną przyszłość” – łącznie: 28 warsztatów,
  • Społeczność grupowa – łącznie: 27 spotkań społeczności,
  • Profilaktyka sportowa „W zdrowym ciele – zdrowy duch” – łącznie: 24 zajęcia,
  • Rozmowy i wsparcie indywidualne: Spotkania „Jestem ważny” – łącznie: 20 rozmów,
  • Trening zadaniowy „Daję radę” – łącznie: 139 treningów,
  • Kontakty z rodzinami – łącznie: 30 kontaktów,
  • Pomoc psychologiczna – łącznie: 40h działań psychologa,
  • Rappedagogia – warsztaty profilaktyki antyuzależnieniowej – łącznie: 1 warsztaty,
  • Wyjścia i wycieczki – łącznie: 10 wyjść,
  • 1 MiniPiknik.

Osiągnęliśmy założone cele zadania poprzez poszerzenie zakresu wiedzy podopiecznych w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Dzięki regularnie prowadzonym warsztatom i aktywnościom, dzieci oraz ich rodziny nabyli umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, asertywności, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, oraz kooperacji.

Zauważalna zmiana nastąpiła także w sferze samoświadomości podopiecznych związanej czynnikami ryzyka oraz ze skutkami, jakie niesie z sobą zażywanie substancji psychoaktywnych. Nasi podopieczni już, jak i gdzie szukać pomocy w przypadku uzależnienia. Podejmowane działania okazały się być skuteczną strategią poprawy zaburzeń rodzinnych, które spowodowane były nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.