15.05.2023

Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od Miasta Chorzowa w ramach zadania publicznego, wciąż nieprzerwanie i każdego możemy nieść pomoc dzieciom z wykluczonych społecznie środowisk w Domu Aniołów Stróżów w Chorzowie – Batorym w placówce wsparcia dziennego – Anielskim Klubie Rozwoju.

W terminie od 15 maja 2023 r. do 17 grudnia 2023 r. realizować będziemy zadanie publiczne pt. „KLUB ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY” w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”, współfinansowane ze środków Miasta Chorzów.

Celem zadania jest kontynuacja wsparcia dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, które było udzielane w ramach wcześniej prowadzonego Anielskiego Klubu Rozwoju oraz nabór nowych podopiecznych. W kontekście przeciwdziałania narkomanii chcemy wyeliminować bądź zredukować wpływ znaczących czynników ryzyka używania/nadużywania substancji psychoaktywnych bądź je osłabić/kompensować poprzez wzmacnianie czynników chroniących.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.