01.07.2021

Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza!

– Maria Kownacka

Z radością przekazujemy, że dzięki wsparciu finansowym otrzymanym od Miasta Chorzowa w ramach zadania publicznego, nieprzerwanie i każdego niesiemy pomoc dzieciom z wykluczonych społecznie środowisk w Domu Aniołów Stróżów w Chorzowie – Batorym w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat wychowujących się w rodzinach z zaburzoną funkcją opiekuńczo – wychowawczą. W ramach codziennego wsparcia na podwórkach, placach zabaw czy boiskach organizujemy dla nich szereg zajęć socjoterapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych, a także warsztatów odkrywających dziecięce pasje i talenty, animacji i wycieczek o charakterze edukacyjnym.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.