15.05.2023

Od 17 maja 2024 r. do 17 grudnia 2024 r. Dom Aniołów Stróżów realizuje projekt finansowany z Miasta Chorzów „KLUB ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY” w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Grupą docelową jest 15 dzieci i młodzieży z placówki w Chorzowie – Batorym. 

Celem zadania publicznego jest dalsze wsparcie nie tylko dzieci, ale całych rodzin w ramach Anielskiego Klubu Rozwoju oraz nabór nowych podopiecznych. W kontekście przeciwdziałania narkomanii chcemy wyeliminować bądź zredukować wpływ znaczących czynników ryzyka używania/nadużywania substancji psychoaktywnych bądź je osłabić/kompensować poprzez wzmacnianie czynników chroniących.

Działania w ramach projektu

W ramach Klubu Rozwoju Dzieci i Młodzieży prowadzone będą:

 • Warsztaty profilaktyczne podzielone na 3 cykle tematyczne dotyczące różnych uzależnień oraz wyłanianie mocnych stron podopiecznych, aby pracować nad ich wzmocnieniem.
 • 25 spotkań społeczności grupowej w formie nauki funkcjonowania społecznego, rozwiązywania konfliktów, nauki mediacji, a także budowania poczucia sprawczości.
 • 25 działań w ramach profilaktyki sportowej nauczających rozładowywania napięcia emocjonalnego, zasad „fair play”, czy dbania o higienę zdrowia psychicznego.
 • 25 działań w ramach zajęć mindfulness, czyli nauka relaksacji i rozładowywania napięć emocjonalnych, oraz konstruktywnego radzenia sobie ze stresem.
 • 30 rozmów z podopiecznymi w ramach indywidualnego wsparcia, które jest niesamowicie ważne dla każdego dziecka, czyli budowanie relacji z wychowawcami oraz wspieranie w sferach, które wymagają zaopiekowania.
 • 80 działań w ramach Treningu zadaniowego uczących samodzielności, radzenia sobie z wykonywaniem codziennych czynności; wykonywanie dyżurów porządkowych.
 • 30 kontaktów z rodzinami w celu poznania oraz wsparcia zarówno podopiecznych jak ich całego domostwa.
 • 4 warsztaty psychologiczne kierowane do rodziców i podopiecznych Anielskiego Klubu Dzieci i Młodzieży w celu zwiększenia ich świadomości na temat wpływu uzależnień na życie dziecka, a także zwiększenia kompetencji wychowawczych.
 • Realizacja Projektu „W zdrowym ciele, zdrowy duch” prowadzonego przez specjalistów spoza organizacji w postaci 2 warsztatów.
 • 3 wycieczki edukacyjne poza dzielnice, które pokazują w jakiej formie można spędzać konstruktywnie czas, a także, które poszerzają horyzonty podopiecznych.
 • Kino plenerowe czyli forma, w którą zaangażowani są realizatorzy zadania wraz z podopiecznymi w ramach rozwoju poczucia sprawstwa oraz integracji społeczności lokalnej.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Chorzów.

Zmiany Społeczne

 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z emocjami, umiejętność pracy w grupie.
 • Poszerzenie wiedzy o zagrożeniach środowiskowych, tj. profilaktyka uzależnień.
 • Podstawowa wiedza o środkach psychoaktywnych i ich działaniu.
 • Świadomość skutków zdrowotnych zażywania środków odurzających zależnie od wieku.
 • Znajomość konsekwencji prawnych obcowania ze środkami psychoaktywnymi.
 • Rozwinięcie dyscypliny asertywności.
 • Wdrożenie strategii antystresowych oraz stosowanie technik relaksacyjnych.
 • Nieprzerwana współpraca z rodziną/opiekunami podopiecznych.

Aktualności

Galeria

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2021/07/Miasto-Chorzow-logo.png

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl