27.06.2024

Aktywności sportowe prowadzone przez realizatorów zadania pozwalają ćwiczyć podopiecznym zachowanie pod wpływem emocji. Dlatego wystartowały outdoorowe zajęcia „Active kids”, które są częścią projektu Klubu Rozwoju Dzieci i Młodzieży i mają ściśle określone cele:

  • Zmniejszenie oraz rozładowanie napięcia emocjonalnego.
  • Redukcję stresu.
  • Naukę dbania o higienę zdrowia psychicznego.
  • Naukę pozytywnej rywalizacji wśród podopiecznych.
  • Promowanie zdrowego stylu życia.
  • Naukę konstruktywnego spędzania wolnego czasu.
  • Integrację uczestników.

Specjalnie dobrane gry i zabawy na świeżym powietrzu pozwalają pedagogom korygować niechciane zachowania i uczyć dzieciaki odpowiednich reakcji, w tym używania metod rozładowania napięcia.

Zajęcia są prowadzone m.in. na boisku sportowym przy ul. Hutniczej, placach zabaw oraz w przypadku spacerów na terenie całej dzielnicy Chorzów – Batory.
W przypadku niepogody, w salach Anielskiego Klubu Rozwoju Dzieci i Młodzieży w MDK Batory.

Galeria „Active kids”.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Chorzów.