01.08.2019

Dom Aniołów Stróżów od 1 sierpnia 2019 roku do 31 października 2021 roku realizuje projekt „Dodajemy sobie skrzydeł – rozwijając organizację na lepsze”, który finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Pozyskane środki w wysokości   695 175,20 zł przeznaczone zostaną na realizację działań statutowych, rozwój instytucjonalny naszego stowarzyszenia, a tym samym budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie sprofesjonalizowanie działań w zakresie fundraisingu i działań w obszarze promocji i PR, a co ma przyczynić się do wypracowania środków potrzebnych na dalsze sfinansowanie naszych placówek. Środki przeznaczone zostaną także m.in. na rozwój w zakresie odpowiedniego zaplecza narzędziowego (wdrożenie bazy danych CRM oraz ochrony i zarządzani pozyskanymi danymi), remont i adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Gliwickiej 148 wraz jego otoczenia oraz podniesienie kompetencji kadry merytorycznej z zakresu specjalistycznej pomocy dzieciom i rodzinom.

Dzięki realizacji projektu będziemy mogli kontynuować wsparcie dla ok. 150 naszych podopiecznych. Realizowane działania:

Działanie 1. ROZWÓJ W OBSZARZE FUNDRAISINGU I PROMOCJI

  • Zapewnienie celowego, długofalowego działania z zakresu pozyskiwania funduszy, ukierunkowanego na potrzeby Stowarzyszenia, w oparciu o zdiagnozowane zasoby i deficyty gwarantujące większa efektywność oraz ekonomiczność podejmowanych działań
  • Stworzenie wyspecjalizowanego zespołu ds fundraisingu i promocji zapewniającego stabilne finansowanie działalności misyjnej Stowarzyszenia
  • Podniesienie standardu pomieszczenia i wyposażenie miejsc pracy służących zespołowi ds. fundraisingu i promocji
  • Podniesienie kompetencji zespołu ds. pozyskiwania funduszy i promocji wzmacniające potencjał Stowarzyszenia w pozyskiwaniu funduszy na działalność misyjną
  • Podniesienie jakości i zasięgu promocji działań statutowych Stowarzyszenia wspierająca poprawę jakości współpracy ze sponsorami, organizacji wydarzeń, akcji, zbiórek itd

Działanie 2. ROZWÓJ W OBSZARZE ADMINISTRACJI JAKO ZAPLECZE DLA DZIAŁAŃ FUNDRAISINGOWYCH i MERYTORYCZNYCH/PROGRAMOWYCH

  • Rozwój w zakresie odpowiedniego zaplecza narzędziowego zwiększającego jakość obsługi i komunikacji z otoczeniem (podopieczni, sponsorzy, służby społeczne, media itd)
  • Zapewnienie właściwej ochrony i warunków dla przetwarzania danych.

Działanie 3: ROZWÓJ W ZAKRESIE PROGRAMU MERYTORYCZNEGO i ZAPLECZA INFRASTRUKTURALNEGO

  • Podniesienie standardu  pomieszczeń Świetlicy Terapeutycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Katowicach
  • Podniesienie komfortu spędzania czasu wolnego przez podopiecznych Świetlic terapeutycznych
  • Rozwój kompetencji i kwalifikacji 8 pracowników merytorycznych w zakresie specjalistycznej pomocy.

Aktualności

Partnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl