01.01.2023

Dom Aniołów Stróżów w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 roku realizuje w ramach zadania publicznego projekt „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – młodzieżowego klubu specjalistycznego w dzielnicy Katowice-Załęże”. Realizacja zadania jest możliwa dzięki współfinansowaniu Miasta Katowice.

Celem projektu jest codzienna opieka i wsparcie dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, a także borykającej się z trudnościami w sferze emocjonalnej, społecznej, rodzinnej, szkolnej w wieku od 12 do 18 roku życia.

Projekt obejmie 15 podopiecznych Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego Domu Aniołów Stróżów w Katowicach – Załężu. Będzie prowadzony w placówce wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, a także w środowisku naszych podopiecznych – w szkołach, na podwórkach, boiskach.

W ramach projektu będziemy realizować następujące zajęcia:

  • program edukacyjno – uzasadniający „Idę dalej”,
  • program poszerzający kompetencje społeczne z elementami socjoterapii „PORADZĘ SOBIE!”,
  • organizacja czasu wolnego w ramach programu „Szukam, inspiruję kreuję”,
  • cykliczne zajęcia profilaktyczne „Mam Świadomość”,
  • kontakty ze służbami, szkołami, innymi placówkami,
  • kontakty z rodzicami/opiekunami podopiecznych,
  • program „Młodzi wolontariusze”,
  • wolontariat w placówce,
  • dożywianie.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2021/06/Katowice-Logo-pion-kolor.jpg

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl