01.06.2021

Dzięki współpracy w ramach zadania publicznego z Miastem Katowice, nieprzerwanie będziemy nieść codzienną pomoc i wsparcie dla najstarszych podopiecznych Domu Aniołów Stróżów – dzieci i młodzieży z Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego w Katowicach – Załężu.

Docieramy do dzieci z biednych, zagrożonych wykluczeniem społecznym środowisk chcąc wraz z nimi pokonywać trudności w wielu sferach życia – emocjonalnej, społecznej, rodzinnej, szkolnej, a tym samym – dać im szansę na równy start w dorosłość. W ramach projektu, który realizować będziemy do końca 2021 roku, zorganizujemy szereg zajęć edukacyjnych, poszerzających kompetencje społeczne, socjoterapeutycznych czy profilaktycznych.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.