W ramach Centrum Wspierania Rodzin utworzonego dzięki projektowi „Lepsze Jutro” odbywają się wycieczki integracyjne. Ostatnia odbyła się do „Sztolni Królowa Luiza” w Zabrzu.
– Pedagogika przeżyć to jeden z najnowocześniejszych trendów w nauczaniu. To nauka zorientowana na działania, uczenie się przez doświadczenie, poza szkolnymi murami, w ruchu, w innej pozycji niż wyłącznie siedząca i bierna, zdobywanie wiedzy poprzez odwoływanie się do potrzeb, zainteresowań i doświadczeń dzieci, poprzez badanie, sprawdzanie, doświadczanie, weryfikowanie, działanie, w bliskiej relacji z innymi, podczas pracy zespołowej, wymagającej brania odpowiedzialności za własne działania i decyzje, metodą prób i błędów. Oto również definicja i najistotniejsze założenia każdego z naszych programów zajęć edukacyjnych w kompleksie Sztolni Królowa Luiza – można przeczytać na stronie internetowej obiektu.