Aniołowy escape room, „krwawe” parówkowe palce, gotowanie, malowanie emocjonalne, opowieści i filmy o duchach i innych zjawach, dalsze prace ogrodowe. Dzięki wsparciu zaprzyjaźnionego z Aniołami Banku Pekao S.A. dzieci mogły odwiedzić i poznać… żubry w Zagrodzie Żubrów w Pszczynie, o czym szerzej można przeczytać tutaj. Nasza młodzież miała także okazję uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich – kto to wie, może wyłoni się spośród młodych wybitny dziennikarz w przyszłości 🙂