W czasie pandemii nie opuszczamy naszych podopiecznych . Spotkania indywidualne z uczestnikami Projektu przeniosły się do sieci 🙂 z częścią rodzin rozmawiamy telefonicznie, natomiast z niektórymi łączymy się w czasie wideo rozmów. To ważny element naszej pracy, zwłaszcza w sytuacji zamknięcia w domach, izolacji sprzyjającej pojawianiu się napięć, stresów oraz nawarstwiania trudności z dziećmi.
Spotkania służą wsparciu w pojawiających się trudnościach, edukacji, omawianiu trudności z dziećmi.
Działania prowadzone w ramach Centrum Wspierania Rodzin finansowane w ramach Projektu ” Lepsze jutro”
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego