01.01.2024

Dzięki kontynuacji wsparcia finansowego ze strony Miasta Katowice, nieprzerwanie niesiemy codzienną pomoc i wsparcie dla najstarszych, w wieku dojrzewania oraz wchodzących w dorosłość podopiecznych Domu Aniołów Stróżów: dzieci i młodzieży z Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego w Katowicach – Załężu.

Młodzi na co dzień borykają się z trudnościami w sferze emocjonalnej, społecznej, rodzinnej, szkolnej, ciężko im odnaleźć się w świecie. Wspólnie pokonujemy przeciwności, by dać im szansę na równy start w dorosłe życie. W ramach projektu, który realizować będziemy do końca 2024 roku, zorganizujemy szereg zajęć edukacyjnych, poszerzających kompetencje społeczne, socjoterapeutycznych czy profilaktycznych.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.