28.02.2020

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Anielskiego Meczu Charytatywnego Gwiazd, który jest dostępny tutaj.

„Uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie biletu. Osoba małoletnia powyżej 13 roku życia może uczestniczyć w imprezie samodzielnie za pisemną zgodą właściwych opiekunów prawnych (Załącznik nr 1 do Regulaminu) i zobowiązana do dostarczenia oświadczenia wyrażającego zgodę na jej udział w Imprezie, podpisanego przez opiekuna prawnego w punkcie kontroli biletów. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia do 13 roku życia pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej„.