09.10.2022

Jak powszechnie wiadomo, profilaktyka jest koniecznym elementem pracy z młodzieżą. Praca profilaktyczna to najskuteczniejszy sposób, by zapobiegać niepożądanym sytuacjom w rozwoju i zachowaniu podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Dlatego ogromnie się cieszymy, że od kilku lat systematycznie rośnie liczba osób podejmujących się realizacji działań z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem. Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim.

– Janusz Korczak

Jednym z przyjaciół Aniołów, który prowadzi tego typu zajęcia dla naszej młodzieży jest Janek Boniowski, który w ostatnim czasie podjął z podopiecznymi trudny temat profilaktyki uzależnień od alkoholu, opierając się nie tylko na treściach książkowych, ale również na osobistej historii, którą się z nami podzielił. To bardzo cenna nauka i doświadczenie.

Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę!