11.05.2024

Jak do celu to tylko z Aniołami! 🎯 Młodzież z Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego oraz Placówki Ulicznej uczestniczyła w trzech spotkaniach turnieju strzeleckiego z okazji 30-lecia Domu Aniołów Stróżów, zorganizowanego przez naszego przyjaciela Pana Krzysztofa Harę.

To była świetna okazja do doskonalenia umiejętności strzeleckich i utrwalenia więzi zespołowych! Za gościnność dziękujemy Liceum Ogólnokształcącemu nr XV im.rtm. W. Pileckiego. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Pan Krzysztof to wielki przyjaciel Aniołów. Wspiera nas od 15 lat! Współpracę z Domem Aniołów Stróżów rozpoczynał jako czynny policjant, angażując się w prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Obecnie Pan Krzysztof jest już na emeryturze, ale energii absolutnie munie brakuje – co chwilę proponuje Aniołom udział w nowych wydarzeniach sportowych i nie tylko.

Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.

Bardzo dziękujemy, dzięki takim przyjaciołom jak Pan Krzysztof, Anioły mogą sięgać coraz dalej!