10.08.2018

Do 17 sierpnia można zgłaszać swoje oferty dotyczące przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z umiejętności uczenia się dla wychowanków Klubu Aktywności Dzieci i Młodzieży – Placówki Wsparcia Dziennego w Sosnowcu-Juliuszu. Wszystkie informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta w Sosnowcu pod tym linkiem.
Przypomnijmy. W styczniu 2018 roku Anioły rozszerzyły obszar działania o kolejne miasto i kolejną po górniczą dzielnicę. W Sosnowcu – Juliuszu powstała Placówka Wsparcia Dziennego – Klub Aktywności Dzieci i Młodzieży, czyli świetlica połączona z animacjami ulicznymi. Oferta placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat. Organizujemy zajęcia edukacyjne, a także warsztaty wspierające rozwój oraz kształcące ważne kompetencje i umiejętności. Tutaj młodzi ludzie mogą także skorzystać z pomocy psychologicznej czy wsparcia socjalnego oraz zjeść ciepły posiłek. Nasi pedagodzy regularnie organizują wyjścia, wycieczki, rajdy, pikniki dla społeczności lokalnej i animacje środowiskowe dla dzieci, młodzieży i ich otoczenia.

Poza pracą z dziećmi prowadzimy współpracę z rodzinami, społecznością̨ lokalną, szkołami, ośrodkiem pomocy społecznej, przedsiębiorcami i wszystkimi, którzy mogą wesprzeć naszych podopiecznych w rozwoju.

Klub powstał we współpracy z Urzędem Miasta Sosnowiec w ramach projektu „Nasza świetlica – nasze okno na świat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.