02.12.2022

ArcelorMittal to jedna z firm, które od wielu lat wspierają dzieciaki z Domu Aniołów Stróżów. W ostatnim czasie, a konkretnie w okresie od kwietnia do listopada 2022 roku, dzięki otrzymanej darowiźnie finansowej, nasi podopieczni mieli możliwość regularnego uczestniczenia w zajęciach mających na celu poszukiwanie oraz rozwój ich potencjałów i pasji.

Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej w Chorzowie – Batorym odkrywały i szlifowały swoje talenty m.in. z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych. Regularnie prowadziliśmy zajęcia:

  • w ramach Little Bit Academy, których celem jest wyposażenie podopiecznych w umiejętności świadomego i kreatywnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami w realizacji różnorodnych projektów,
  • nauki wczesnego czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną, bazującą na wiedzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiego mózgu.

Ogromnie dziękujemy za tę pomoc – bez finansowego wsparcia nie moglibyśmy w ciągłości do lat poprzednich uatrakcyjnić codziennych działań na rzecz aniołowych podopiecznych w Chorzowie – Batorym!

Każdy może pomóc i razem z nami budować drugi DOM dla dzieci – kliknij, by poznać możliwości wsparcia ze świata biznesu lub przekaż darowiznę online wypełniając prosty formularz.