07.05.2022

Za nami kolejny projekt socjalny, który tym razem prowadzony był w Domu Aniołów Stróżów w Sosnowcu przez dwie studentki z zaprzyjaźnionego z Aniołami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Realizowany projekt dotyczył niepełnosprawności. Podczas cyklu zajęć dzieci poznały różne jej rodzaje, a także uczyły się tolerancji. Przygotowywały się również do finału projektu – spotkania z TikTokerem Łukaszem Walą, który odwiedził Dom Aniołów Stróżów i opowiedział o swoim życiu jako osoby niepełnosprawnej.

To bardzo ważne, bo pozwala kształtować u naszych podopiecznych postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak szacunek dla innych ludzi, odpowiedzialność i empatia, umiejętność zapobiegania dyskryminacji, ale także poczucie własnej wartości.

Galerię zdjęć z tych wyjątkowych zajęć możesz obejrzeć tutaj.

Dziękujemy bardzo!