02.01.2024

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Miasta Sosnowiec nieprzerwanie możemy zapewniać pomoc i opiekę dla dzieci w naszej Placówce w Sosnowcu – Juliuszu.

Program profilaktyczno – wychowawczego dla dzieci i młodzieży w juliuszowym, zagrożonym wykluczeniem społecznym środowisku lokalnym. W ramach projektu będziemy prowadzić m.in. zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjne i profilaktyczne, a także realizować dyżury uliczne oraz zapewniać dzieciom pomoc socjalną.

Więcej o projekcie prowadzonym w naszej Placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z elementami pracy ulicznej w Sosnowcu można przeczytać tutaj.