05.04.2019

Liga Patronów – wyjątkowa CSR-owa grupa kapitałowa Domu Aniołów Stróżów – powiększył się o kolejnego partnera. Do elitarnego grona dołączyła Grupa Famur.
– Liga Patronów to grupa biznesowa współpracująca ze sobą na rzecz realizacji misji naszego Stowarzyszenia. Inicjatywa skupia w swoim gronie firmy o podobnej filozofii, czyli nastawione na społeczną odpowiedzialność oraz zainteresowane mądrą, długofalową pomocą opartą na inwestycji w dzieci i młodzież oraz rozwój organizacji. Cieszymy się, że w gronie Ligi Patronów znalazła się także Grupa Famur. Tym bardziej, że jest ona częścią TDJ SA, na wsparcie której możemy liczyć od lat. To przykład, za którym mamy nadzieję, że pójdą także inne firmy – mówi Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”.

Grupa FAMUR to mający globalny zasięg dostawca rozwiązań dla górnictwa, energetyki oraz branży masowego transportu i przeładunku. Oferta Grupy pozwala na zaopatrzenie kopalń podziemnych i naziemnych w systemy wydobywcze i aparaturę pomiarową, elektrowni w systemy nawęglania „pod klucz”, a portów w specjalistyczne urządzenia transportowo-przeładunkowe. FAMUR pomaga także swoim klientom budować struktury finansowe ułatwiające wdrażanie ich inwestycji, a na następnych etapach współpracy monitorować i serwisować zakupiony sprzęt. Nieodłączny element kultury biznesowej Grupy FAMUR stanowią odpowiedzialność społeczna oraz zrównoważony rozwój, czego najlepszym przykładem jest współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w Katowicach. „Muzyka Aniołów” czy „Kilometry Dobra” to tylko niektóre projekty realizowane wspólnie i na rzecz Stowarzyszenia. Od niedawna FAMUR jest także uczestnikiem najbardziej zaawansowanego programu CSR-owego Domu Aniołów Stróżów, „Ligi Patronów”.

Zainicjowana przez Dom Aniołów Stróżów w 2015 roku Liga Patronów ma w swoim założeniu współpracę, stałość, istotne zaangażowanie finansowe, merytoryczne i kompetencyjne oraz rozwój działań z zakresu zaangażowania społecznego w formie wolontariatu pracowniczego, organizacji eventów i akcji dla pracowników czy wdrażania narzędzia do monitoringu działań CSR w firmie. Obecnie – oprócz Grupy Famur – do programu należą także takie firmy jak: AS Inter Silesia, Marco oraz Mostostal Zabrze. Docelowo Liga Patronów ma liczyć maksymalnie 10 podmiotów. 

Firmy, które zainteresowane są udziałem w tym elitarnym programie, proszone są o kontakt z Moniką Bajką, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów, e-mail mbajka@anioly24.pl, tel. +48 501 747 787.  

Galerię zdjęć z ostatniego spotkania Ligi Patronów można zobaczyć tutaj.