30.12.2022

Dom Aniołów Stróżów w  2022 roku realizował w Placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej wsparcie dla dzieci i młodzieży z wykluczonych społecznie środowisk na terenie Chorzowa. Wsparcie realizowane było w ramach zadania publicznego „Zapewnienie, w ramach placówki wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo – wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym” i współfinansowane ze środków Miasta Chorzów.

Realizowane zadanie dedykowane było dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Jego celem było zapewnienie codziennej opieki potrzebującym dzieciom oraz wsparcia ich rodzinom – charakteryzującym się zaburzeniami w obrębie funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

W ramach zadania realizowaliśmy codzienne zajęcia w Placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej – na boiskach, ulicach, podwórkach, placach zabaw Chorzowa – Batorego i zapewnialiśmy pomoc i wsparcie dla 64 podopiecznych w wielu obszarach życia poprzez:

  • 252 dyżury uliczne,
  • 104 działania animacyjne „,Graj z Nami – z Aniołami”,
  • ponad 400 godzin zajęć edukacyjno-reedukacyjnych: „Nauka pod chmurką” czy „Inwestuję w siebie”,
  • niemal 160 godzin zajęć socjoterapeutycznych „Myślę – akceptuję – dobrze się czuję”
  • 52 zajęcia profilaktyczne „Mówię NIE, bo wiem dlaczego to złe”,
  • zajęcia w ferie i wakacje,
  • bank warsztatów „Utalentowana Ulica” – łącznie 45 warsztatów tańca street dance i treningów piłki nożnej,
  • wolontariat w placówce,
  • kontakty z lokalnym systemem wsparcia,
  • kontakty z otoczeniem podopiecznych.