01.01.2021

Dom Aniołów Stróżów w Katowicach – Załężu to najstarsza z naszych placówek – niesiemy tam pomoc dzieciom i młodzieży od 1999 roku! Dzięki wsparciu finansowym otrzymanym od Miasta Katowic możemy kontynuować misję codziennej opieki, troski i wsparcia dla naszych podopiecznych – dzieci, które mają problemy rodzinne, problemy z nauką, kontrolowaniem emocji, nawiązywaniem relacji z innymi dziećmi i dorosłymi.

Ze względu na specyfikę i różnorodność problemów determinowanych wiekiem i okresem rozwojowym dzieci, działające w ramach projektu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej obejmują dzieci od 2,5 do 15 roku życia w podziale na 3 grupy wiekowe – przedszkolaki, dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz starszym wieku szkolnym. Takie rozwiązanie umożliwia stworzenie kompleksowej i adekwatnej do potrzeb podopiecznych oferty codziennego wsparcia.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.