01.03.2023

W Domu Aniołów Stróżów w Chorzowie – Batorym w ramach codziennej działalności naszego Anielskiego Klubu Rozwoju i Placówki Podwórkowej odbywają się co tydzień warsztaty „Moje mocne strony” dla naszych podopiecznych.

Ich głównym celem jest poszukiwanie potencjałów i mocnych stron dzieci, a także ułatwienie im wyboru szkoły czy przyszłego zawodu w oparciu o świadomość swoich zasobów, ale również tych słabszych stron. Poza przygotowaniem do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami skupiamy się na tym, by rozbudzić aspiracje zawodowe dzieci i motywować je do działania. Wspólnie poszukujemy informacji o różnych zawodach, wymaganiach rynku pracy, a także o systemie szkolnictwa ponadpodstawowego. Staramy się, by nasi podopieczni byli świadomi rynku pracy, bo to pozwoli im na podstawie ich potencjałów i zainteresowań, wybrać dobrą drogę na przyszłość – taką, która zapewni im stabilność finansową i niezależność.

Przekaż 1,5% podatku Aniołom i pomóż nam zapewnić dzieciom szczęśliwe dzieciństwo i lepszy start w dorosłość: KRS: 0000009221.