09.07.2018

Dla wielu to będzie pierwszy wakacyjny wyjazd w życiu. Dzięki wspólnej inicjatywie „Anielskie wakacje z Węglokoksem” blisko setka dzieci wyjedzie w góry. Akcja organizowana jest przez Dom Aniołów Stróżów oraz spółki z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS: WĘGLOKOKS S.A., Węglokoks Kraj, Węglokoks Energia oraz Hutę Łabędy. Wszystkie dzieci są podopiecznymi placówek wsparcia dziennego – świetlic i klubów rozwoju oraz terapeutycznych. Przy wsparciu kilku organizacji pozarządowych z Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Gliwic uczestniczyć będą w obozach rekreacyjnych, sportowych oraz terapeutycznych. W poniedziałek odbyła się w naszym domu przy ul. Gliwickiej konferencja prasowa.
Dzięki łącznej kwocie wsparcia 30.000 zł Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS oraz środków pochodzących z kampanii „Katowickie Kilometry Dobra”, MOPSu, Fundacji LR Global Kids Funds, zbiórek publicznych, samorządów, organizacji pozarządowych i wpłat rodziców, dzieci w wieku od 7 do 17 lat, pojadą w okresie wakacji na pięć obozów. Zostaną one zorganizowane w Srebrnej Górze, Górkach Wielkich, Podlesicach, Zarzeczu oraz w miejscowości Korzkiew.

  Takie zaangażowanie doskonale wpisuje się w naszą politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, która zakłada  wsparcie społeczności związanych z działalnością biznesową naszej Grupy Kapitałowej. Dzieci, które dzięki tej akcji będą mogły cieszyć się wakacyjnym wypoczynkiem pochodzą m.in. ze środowisk górniczych, hutniczych i energetycznych – mówi Krzysztof Mikuła, wiceprezes Węglokoksu ds. Grupy Kapitałowej.

Akcję „Anielskie wakacje z Węglokoksem” patronatem honorowym objął Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Duże zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa górnicze tradycyjnie silnie związane były ze społecznościami lokalnymi, wspierały inicjatywy, organizowały czas. Cieszy fakt, że wracamy do tej tradycji, że spółki nie tylko patrzą na wyniki finansowe, ale też na otoczenie, w którym funkcjonują, budując tą odpowiedzialność społeczną – podkreśla wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

W zorganizowanych wyjazdach oprócz podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
i Młodzieży w Katowicach, wezmą także udział ci ze Stowarzyszenia GTW w Gliwicach,
a także Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.

Dla dzieciaków, a łącznie wyjedzie ich blisko setka, będzie to okazja nie tylko do wypoczynku, ale także dalszego rozwoju swoich potencjałów i talentów. Podczas obozów będziemy kontynuować także pracę terapeutyczną – podkreśla Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów w Katowicach.

Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć tutaj.