Sosnowiec Juliusz

 

W styczniu 2018 roku Dom Aniołów Stróżów rozszerzył obszar swoich działań o nową pogórniczą dzielnicę: Sosnowiec – Juliusz, w której prowadzimy KLUB AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY – placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z elementami pracy ulicznej.  Klub oferuje pomoc dzieciom i młodzieży w wieku 7 – 14 lat.

Klub jest czynny od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie. Dodatkowo, kadra placówki prowadzi współpracę z rodzinami, społecznością lokalną, szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, przedsiębiorcami i innymi podmiotami oraz osobami mogącymi pozytywnie wpływać na proces wsparcia i rozwoju podopiecznych.

Działalność Klubu:

  • zajęcia edukacyjno-wychowawcze,
  • pomoc psychologiczną,
  • warsztaty wspierające rozwój oraz kształcące kompetencje i umiejętności kluczowe m.in., matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, języki obce, kompetencje dotyczące uczenia się,
  • zajęcia sportowe, ruchowe, artystyczne itp.,
  • zajęcia z przedsiębiorczości i aktywizujące zawodowo,
  • wsparcie socjalne,
  • dożywianie,
  • wyjścia kulturalno-sportowe, wycieczki, rajdy,
  • pikniki dla społeczności lokalnej i animacje środowiskowe dla dzieci, młodzieży i ich otoczenia.

Kierownik Placówki: Helena Ząbczyńska

tel. 575 323 444/email: sosnowiec.juliusz@anioly24.pl

Siedziba Klubu: Sosnowiec – Juliusz, ul. Czołgistów 5

Placówka powstała we współpracy z Urzędem Miasta Sosnowiec w ramach projektu „Nasza świetlica – nasze okno na świat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 1.01.2018–31.12.2019.

 

Top