08.01.2016

1 sierpnia 2016 roku ruszył Projekt USKRZYDLAMY! Partnerstwo ku przyszłości obejmujący reintegrację społeczną, zawodową i edukacyjną 50 osób zamieszkujących Katowice i Chorzów, a w szczególności dzielnice: Katowice – Załęże i Chorzów – Batory. Projekt realizowany będzie do 31.07.2018 roku w partnerstwie wielosektorowym przez Dom Aniołów Stróżów (Lider Projektu), MDK Batory (Partner) oraz firmę BOREKEKT – Agata Borowczyk (Partner).

W projekcie przewidziano asystę indywidualną w ramach której stworzone zostaną Programy Rozwoju (tzw. ścieżki reintegracyjne). Dodatkowo prowadzone będą: poradnictwo psychospołeczne, aktywizacja indywidualna, pomoc w obszarze potrzeb socjalnych, warsztaty i działania z zakresu kształtowania postaw proaktywnych, warsztaty uspołeczniające, rozwój edukacyjno – zawodowy i aktywizacja zawodowa.

W ramach projektu będzie można korzystać z:

 • Poradnictwa psychospołecznego
 • Poradnictwa psychospołeczneg
 • Pomocy psychologicznej
 • Konsultacji wychowawczych
 • Wsparcia coachingowego
 • Warsztatów uspołeczniających (w tym m.in: kosmetycznych, artystycznych, ruchowych, kulinarnych, zdrowego żywienia itd.)
 • Warsztatów komputerowych
 • Porad prawnych
 • Doradztwa edukacyjno – zawodowego
 • Doradztwa zawodowego
 • Uczestnictwa w kursach zawodowych
 • Uczestnictwa w stażach zawodowych
 • Uczestnictwa w spotkaniach z pracodawcami
 • Uczestnictwa w wizytach studyjnych u pracodawców
 • Uczestnictwa i współorganizacji Pikników Integracyjnych
 • Uczestnictwa w 2-dnowych rajdach oraz wyjściach kulturalno – sportowych
 • Wizyt u lekarza, stomatologa, fryzjera