20.05.2022

Dom Aniołów Stróżów w okresie od 20 maja do 31 grudnia 2022 roku realizuje projekt ANIELSKIE WSPARCIE, finansowany dzięki wsparciu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z trudnych środowisk, będących wychowankami naszych Placówek.

Celem projektu jest wsparcie i rozszerzenie działań, w prowadzonych przez Stowarzyszenie Placówkach, o pomoc pedagogiczną, psychologa, indywidualne terapie, dodatkowe badania, procesy grupowe i indywidualne.

W ramach projektu będziemy realizować następujące zajęcia:

 • Indywidualne spotkania z psychologiem,
 • Zajęcia grupowe psychoprofilaktyczne, w tym:
  • Jak radzić sobie z radzenia sobie z agresją i przemocą,
  • Bezpieczeństwo w sieci,
  • Treningi współpracy w grupie,
  • Zajęcia niwelujące ryzyko podjęcia próby samobójczej w depresji,
  • Profilaktyka czasu wolnego,
 • Porady, badania, wizyty i konsultacje lekarskie, terapia specjalistyczna,
 • Zwiększenie wsparcia świetlic środowiskowych dla dzieci w zakresie:
  • Pomoc w nauce,
  • Organizowanie dzieciom czasu wolnego,
  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
  • Rozwijanie kultury osobistej,
  • Poprawa sprawności fizycznej,
  • Rozwój umiejętności interpersonalnych.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2021/08/logo_Obszar-roboczy-1.png

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl