04.11.2017

Anielska Akademia Rozwoju to projekt wielokierunkowego wspierania i zachęcania do rozwoju oraz aktywności naszych podopiecznych, który drugi rok prężnie funkcjonuje i ciągle rozkwita dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem LR Global Kids Fund e. V.

Głównym założeniem jest troska o edukację i harmonijny rozwój w oparciu o pozytywne bodźce i doświadczenia. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, jak ważne jest zdobywanie przez dziecko wielozmysłowych doświadczeń, nabywanie i rozwijanie podstawowych umiejętności, odwagi i samodzielności, uczenie się wspólnej zabawy z rówieśnikami, przygotowanie do nauki pisania, czytania, liczenia, logicznego myślenia, umiejętności koncentracji oraz uwrażliwienia na „świat”.

W ramach projektu prowadzimy:

  • Akademię młodych talentów, na którą składają się:  warsztaty akrobatyki sportowej, szkółka piłkarska, warsztaty taneczne i zumby
  • Akademię mowy, a w tym terapię logopedyczną i naukę wczesnego czytania.

Ponadto w Chorzowie Batorym od dwóch lat, we współpracy z Miejskim Domem Kultury „Batory”  w ramach innowacyjnego programu włączania dzieci i młodzież z marginesu społecznego w kulturę, prowadzony jest Anielski Klub Rozwoju dla dzieci i młodzieży. W roku ubiegłym w ramach działań ulicznych opieką zostało objętych około 140 dzieci, natomiast poprzez stacjonarne działania 50 uczestników brało udział w licznych zajęciach w świetlicy MDK.

Wreszcie – Program poznaj świat, czyli obozy  terapeutyczne i wyjścia kulturalno-sportowe tj. kino, teatr, sale zabaw i wiele innych atrakcji.

Partnerzy