10.07.2024

Rodzina trzymająca się za ręce. Rodzina umieszczona na rękach Asystenta Rodzinnego. Oferta na stanowisko Asystenta Rodzinnego do Sosnowca

Aplikuj

STAŃ SIĘ INSPIRACJĄ DLA RODZIN!

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu “Nasza świetlica – Nasze okno na świat! – II edycja”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków FE SL 2021-2027, poszukujemy do zatrudnienia od 01.08.2024 roku do 31.01.2027 roku dwóch ASYSTENTÓW RODZINNYCH.

Chcesz pracować w miejscu, gdzie praca ma prawdziwy sens? Dołącz do nas!

Od 30 lat budujemy system pomocy dziecku i rodzinie. Wierzymy, że systemowe wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodziców jest skutecznym sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Asystent rodzinny często staje się istotnym ogniwem procesu pokonywania codziennych trudności, a jednocześnie uczestniczy we współtworzeniu specjalistycznych programów pomocowych. Dzięki temu rodziny mogą liczyć na wsparcie w rozwijaniu umiejętności wychowawczych oraz w radzeniu sobie z trudnościami osobistymi.

Jeśli interesuje Cię praca z rodzinami i chcesz wspierać ich rozwój oraz integrację, zapraszamy Cię do aplikowania na stanowisko Asystenta Rodzinnego!

Miejsce pracy: Sosnowiec Juliusz

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę ½ etatu

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Tworzenia diagnoz i oceny aktualnej sytuacji życiowej rodzin
 • Określania kompetencji wychowawczych i społecznych opiekunów i rodziców
 • Tworzenia planów pracy z rodzinami
 • Pomocy rodzicom i opiekunom w nabywaniu kompetencji komunikacyjnych
 • Rozwijania umiejętności wychowawczych oraz organizowanie wspólnego spędzania czasu
 • Organizowania różnorodnych działań integracyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
 • Świadczenia pracy socjalnej na rzecz rodzin
 • Interweniowania w sytuacjach kryzysowych
 • Opracowywania indywidualnych diagnoz i planów korekcyjnych
 • Prowadzenia zajęć grupowych i warsztatów specjalistycznych
 • Aktywizacji zawodowej rodziców i opiekunów
 • Współpracy z różnymi służbami i naszym zespołem
 • Prowadzenia dokumentacji uczestników projektu zgodnie z wytycznymi

Czego szukamy u kandydata?

 • Wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna
 • Doświadczenia w pracy z rodzinami ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Otwartości na feedback i chęci do nauki
 • Empatii, życzliwości i refleksji
 • Kreatywności i poszukiwania rozwiązań
 • Staranności i systematyczności
 • Umiejętności współpracy
 • Umiejętności nawiązywania kontaktów
 • Dobrych zdolności komunikacyjnych
 • Podstawowej znajomości przepisów zawartych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Co oferujemy?

 • Udział w szkoleniach i superwizjach
 • Ocena własnej pracy i udział w zebraniach kliniczno-organizacyjnych
 • Udział w akcjach charytatywnych na rzecz naszej działalności statutowej
 • Pracę w przyjaznym i wspierającym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Udział w inspirujących projektach i inicjatywach

Przyłącz się do naszej DRUŻYNY ANIOŁÓW! Razem zmieniajmy świat na lepsze!
Więcej o nas: https://anioly24.pl/

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW”
Na Śląsku i w Zagłębiu prowadzimy nieodpłatnie 8 świetlic terapeutycznych klubów malucha i klubów rozwoju dzieci i młodzieży, a także programy uliczne i poradnie rodzinną. Spotkać można nas w pogórniczych i pohutniczych dzielnicach biedy i wykluczenia: w Katowicach – Załężu, Chorzowie oraz Sosnowcu – Juliuszu. Codziennie w świetlicach klubach stałą i kompleksową pomocą obejmujemy ok. 130 dzieci w wieku 2,5 do 19 lat, a w programach ulicznych docieramy z ofertą nieodpłatnych zajęć i opieki do ok. 500 dzieci rocznie. Poradnia rodzinna wspomaga ok. 80 rodzin. Od prawie 30 lat jesteśmy tam i z tymi, którzy potrzebują naszego wsparcia!

Aplikuj

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.