W dniach 25.01-26.01 odbył się pierwszy 2-dniowy wyjazd w ramach Projektu „USKRZYDLAMY – Partnerstwo ku przyszłości”