Autorem części zdjęć są Mateusz Stępień oraz Akademia Śląska.