Formularz zgłoszeniowy

Imię*

Nazwisko*

Wiek*

Jestem zainteresowany/ zainteresowana wolontariatem:

Mogę zostać wolontariuszem/ wolontariuszką w następujących lokalizacjach:

Co spowodowało, że chciałbyś/chciałabyś zostać wolontariuszem/ wolontariuszką w Domu Aniołów Stróżów?

Napisz coś o sobie Co robisz na co dzień? Czym się interesujesz? Co chciałbyś/ chciałabyś, żebyśmy o Tobie wiedzieli?

Skąd wiesz o wolontariacie w Domu Aniołów Stróżów?*
Skąd?*

W jaki sposób najlepiej się z Tobą kontaktować?

Telefon

E-mail*

Messenger:

Inaczej:

* pola wymagane

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” z siedzibą w Katowicach, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. W Stowarzyszeniu działa Inspektor Danych Osobowych. Jest to osoba, z którą można się skontaktować w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Stowarzyszeniu:

  • mailowo: daneosobowe@anioly24.pl,
  • telefonicznie: +48 602 597 030,
  • korespondencyjnie: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, 40-061 Katowice ul. Andrzeja 12a.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotu współpracujące w procesie rekrutacji.

5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji procesu rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji lecz nie dłużej niż rok od momentu wpłynięcia dokumentów do Stowarzyszenia.

7. Posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne a w pozostałym dobrowolne.

10. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.