Formularz zgłoszeniowy

  Imię*

  Nazwisko*

  Wiek*

  Jestem zainteresowany/ zainteresowana wolontariatem:

  Mogę zostać wolontariuszem/ wolontariuszką w następujących lokalizacjach:

  Co spowodowało, że chciałbyś/chciałabyś zostać wolontariuszem/ wolontariuszką w Domu Aniołów Stróżów?*

  Napisz coś o sobie Co robisz na co dzień? Czym się interesujesz? Co chciałbyś/ chciałabyś, żebyśmy o Tobie wiedzieli?*

  Czy posiadasz min. 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodzinami?

  Jakie jest Twoje wykształcenie? Wpisz nazwę szkoły i profil klasy/nazwę uczelni, kierunek studiów oraz rok *

  Podstawowe:

  Średnie:

  Wyższe:

  Inne:

  Czy posiadasz doświadczenie w wolontariacie z dziećmi i młodzieżą?

  Skąd wiesz o wolontariacie w Domu Aniołów Stróżów?*

  Skąd?*


  W jaki sposób najlepiej się z Tobą kontaktować?

  Telefon

  E-mail*

  Messenger:

  Inaczej:

  * pola wymagane

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” z siedzibą w Katowicach, zwane dalej Stowarzyszeniem.

  2. W Stowarzyszeniu działa Inspektor Danych Osobowych. Jest to osoba, z którą można się skontaktować w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Stowarzyszeniu:

  • mailowo: daneosobowe@anioly24.pl,

  • telefonicznie: +48 602 597 030,

  • korespondencyjnie: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, 40-061 Katowice ul. Andrzeja 12a.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

  4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotu współpracujące w procesie rekrutacji.

  5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji procesu rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji lecz nie dłużej niż rok od momentu wpłynięcia dokumentów do Stowarzyszenia.

  7. Posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do treści swoich danych,

  • ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu,

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne a w pozostałym dobrowolne.

  10. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.