09.05.2022

Grupa naszych klubowiczów, podopiecznych Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego w Domu Aniołów Stróżów w Katowicach – Załężu przez kilka miesięcy pracowała nad projektem „Załęskie kino plenerowe” od podstaw.

Od pomysłu, przebiegu, kosztorysu do zaplanowania realizacji i… ogromnego sukcesu! Młodzi otrzymali dofinansowanie do swojego pomysłu w ramach projektu „Centrum Aktywności Młodzieżowej”.  Projekt będzie realizowany w okresie wakacyjnym – kino plenerowe odbędzie się na Placu Londzina przy ul. Gliwickiej.

Projekt „Centrum Aktywności Młodzieżowej” realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w którym Liderem Projektu jest Stowarzyszenie MOST, natomiast Miasto Katowice jest Partnerem projektu.

Jesteśmy dumni!