26.04.2019

Szukamy wychowawcy do pracy z dziećmi oraz młodzieżą w wieku 7-18 lat w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej w Katowicach – Załężu. 

Zadania:
– prowadzenie i współprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych
– organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych i z rozwoju zainteresowań dla podopiecznych w ich środowisku naturalnym (boiska, place zabaw, podwórka)
– praca socjalna na rzecz podopiecznych
– prowadzenie dokumentacji podopiecznych – uczestników projektu

Wymagania:
– wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, praca socjalna) lub inne z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
– oświadczenie o niekaralności

Mile widziane, ale niekonieczne:
– prawo jazdy

Oferujemy umowę o pracę na pełen etat.

CV+list motywacyjny z uzasadnieniem (osobistym) prosimy o przesłanie na adres mail: praca@anioly24.pl z dopiskiem „ulica – Katowice Załęże”.