07.02.2024

Czy dziecko potrzebuje zasad? Tak! Ale ustalonych mądrze i z uszanowaniem godności dziecka. To ważne, by najmłodsi rozumieli, skąd zasady się wzięły, czemu służą, jak wzajemnie zgadzamy się ich przestrzegać. Tylko wtedy dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i uczą stawiania zdrowych granic.

Na zajęciach socjoterapeutycznych „Razem możemy więcej” nasi podopieczni w młodszym wieku szkolnym uczyli się ustalenia zasad w grupie, przy okazji trenując umiejętność wyrażania własnego zdania, ale też wysłuchania z szacunkiem odmiennej opinii. Ustalanie tych zasad było kluczowe, by zapewnić harmonijne relacje i efektywną współpracę po odejściu jednego z wychowawców.

Poprzez dialog i współpracę, dzieci miały możliwość wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań, co wzmocniło ich poczucie akceptacji i zaangażowania w tworzenie grupy. Zgłosiły swoje propozycje zasad, starając się jednocześnie zrozumieć, dlaczego określone reguły są istotne dla funkcjonowania grupy. Następnie spisaliśmy umówione zasady na wielkiej kartce, pod którymi wszyscy się podpisali.

Takie doświadczenia mają pozytywny wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci, sprzyjając również budowaniu zdrowych relacji z szacunkiem wobec potrzeb innych oraz umiejętności współpracy w grupie, a także rozwijanie umiejętności interpersonalnych i społecznych u podopiecznych Domu Aniołów Stróżów.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Katowice. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.